Het proces start door het aanmelden van sonderingen voor conversie. De sonderingen worden beoordeeld op kwaliteit. Hieruit kom een 1e toetsing op haalbaarheid.

Naast deze toetsting op haalbaarheid krijgt u een kosten inschatting van wat de verwachtte (project)kosten zijn om de sonderingen te converteren.

Voor meer details omtrent zijn beschikbaar via de beschrijving van het conversieproces.