Bestanden dienen in xml formaat aan de BRO te worden aangeleverd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen IMBRO en IMBRO/A formaat.

IMBRO/A formaat is geschikt voor het aanleveren van (historische) sonderingen die vanuit .GEF bestanden worden geconverteerd.

BIj GEFconversie.nl maken we gebruik van conversie software om de .GEF bestanden naar .XML om te zetten (geschikt voor de LV-BRO).